Stras introduceert verbeterde versie Willie Webwijs

Veilig internet leerprogramma verstandelijk gehandicapten nog overzichtelijker

Stras, een onafhankelijk werkende non-profit organisatie die projecten ontwikkelt voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft Willie Webwijs 2.0 gelanceerd; een nieuwe en verbeterde versie van het digitale gratis leerprogramma waarmee licht verstandelijk gehandicapten (LVG-ers) leren om veilig en verantwoord het internet te gebruiken. Willie Webwijs 2.0 is nog gemakkelijker te begrijpen en bedienen. Ook het uiterlijk en de synchronisatie van beeld en geluid zijn verbeterd. Willie Webwijs 1.0 werd vorig voorjaar gelanceerd. De introductie was zeer succesvol. In de eerste twee maanden werden ruim duizend licenties verleend van het leerprogramma.

De begrijpbaarheid van Willie Webwijs werd onder andere verbeterd door moeilijke woorden te vervangen door eenvoudige. De hele site werd voorts gecheckt op toegankelijkheid. Ook de oefeningen en toetsvragen zijn op correctheid getest. De tips zijn vanaf nu gerangschikt per module. En bij het starten van de cursus is een extra veiligheid ingebouwd om eerdere sessies te bewaren. Ook aan het diploma werd gesleuteld. Voortaan heeft het kleur, bevat het de behaalde scores per module en bovendien kan het diploma tussentijds worden opgevraagd.

Ook voor de docenten is er het een en ander veranderd. Zo kan er bij aanmelding gekozen worden of de gebruiker docent of cursist is. Het volgsysteem voor docenten/trainers is grafischer en overzichtelijker gemaakt. Daarnaast is er een train-de-trainer handleiding toegevoegd aan de site. Bovendien is er een FAQ-gedeelte opgenomen.

Willie Webwijs is bedacht omdat mensen met een verstandelijke beperking op het internet een makkelijk doelwit zijn voor personen of bedrijven met minder goede bedoelingen. Bijvoorbeeld doordat de LVG-ers te makkelijk hun creditcardnummer of andere persoonlijke gegevens prijsgeven. Willie Webwijs leert de LVG-er op een leuke, eenvoudige manier om te gaan met de gedragsregels van het internet. Onder meer op het gebied van chatten, e-mailen, webwinkelen en surfen. In 5 modules worden de belangrijkste vaardigheden voorgedaan, aangeleerd en getest. Het programma is geschikt voor zowel individueel gebruik als groepslessen. Voor ouders, verzorgers, docenten en instellingen, maar ook voor andere belangstellenden is het programma gratis beschikbaar op www.williewebwijs.nl.

Willie Webwijs is een initiatief van Stras: een onafhankelijk werkende non-profit organisatie die uiteenlopende projecten ontwikkelt voor mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel om hen beter, vaker en vaardiger te laten participeren in het gewone, alledaagse leven van wonen werken en vrije tijd. Voor meer info zie www.stras.nl. Willie Webwijs is tot stand gekomen met hulp van het bedrijfsleven en subsidie van de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.