Participanten: Accent Avondschool PDF Print E-mail
Participanten - Participanten

Accent Avondschool

Accent Avondschool heeft Willie Webwijs mogelijk gemaakt door het delen van expertise, het testen van het product bij de doelgroep, en het op velerlei manieren nauw samenwerken met de diverse partijen binnen het project.

Jaarlijks volgen ongeveer 400 cursisten een cursus in één van de drie vestigingen van Accent Avondschool. De ene cursist werkt in de vrije sector, de ander bij Multibedrijven/Roteb, een derde bij een dagcentrum en een vierde is zonder werk. In principe is iedereen welkom die vanwege zijn beperking ander onderwijs niet kan volgen.

Mensen  met een verstandelijke beperking kunnen heel veel zelf. Accent Avondschool wil hen leren om ook zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven te voeren. Tijdens de cursussen van Accent Avondschool leren zij allerlei handige zaken die ze kunnen gebruiken hun directe leef- en werkomgeving.

In een ontspannen sfeer. Veilig, individueel en zonder prestatiedruk.

Wie een cursus gevolgd heeft,  kan vaak beter voor zichzelf zorgen en meedoen in de maatschappij.

www.accentavondschool.nl